Nabízené služby

Nabízené služby

     Vytápění a zdroje tepla

Navrhujeme všechny způsoby vytápění od nízkoteplotních otopných soustav s podlahovým vytápěním, přes klasické otopné soustavy s otopnými tělesy, až po elektrické vytápění pomocí elektrických přímotopů a topných fólií.

Navrhujeme plynové kotle, elektrické kotle, plynové kotelny, tepelná čerpadla vzduch-voda a země-voda a to včetně kaskád pro vytápění bytových domů a jiných větších objektů a také výměníkové stanice CZT. Dále umíme navrhnout krbové vložky nebo krbová kamna s teplovodním výměníkem zapojené do systému vytápění přes akumulační nádrž. Můžeme navrhnout také kotle na tuhá paliva na uhlí nebo biomasu a to včetně větších kotlů s automatickým podáváním paliva. Umíme navrhnout také rekuperaci tepla například z odpadních vod, nebo z provozů s přebytky tepla.

     Chlazení a zdroje chladu

Projektujeme různé systémy chlazení od běžných chladivových systémů typu split a multisplit, přes větší a vyspělejší systémy VRF a VRV, až po systémy vodního chlazení se suchými chladiči a chladícími stroji. Zvládáme i návrhy stropního chlazení, přichlazení podlahovým systémem a také návrh aktivovaných betonových konstrukcí.

Zdrojem chladu mohou být venkovní chladící jednotky, tepelná čerpadla, chladící stroje a další zařízení. U tepelných čerpadel země-voda můžeme navrhnout pasivní chlazení.

     Vzduchotechnika

Můžeme nabídnout návrh vzduchotechniky pro rodinné domy, bytové domy, obchodní centra, administrativní objekty i bazénové haly. Samozřejmostí je návrh vzduchotechniky s rekuperací tepla a dalším příslušenstvím.

     Zdravotně technické instalace

Do této profese spadá návrh vodovodu a kanalizace, řešení likvidace dešťových a splaškových vod. Umíme navrhnout likvidaci dešťových vod vsakem, nebo řízeným odtokem, využití dešťových vod pro závlahu nebo i splachování WC. Pokud je to zapotřebí, tak navrhujeme i čističky odpadních vod k rodinným domům, nebo odlučovače ropných látek a odlučovače tuků u restaurací a technologických objektů.

     Plynovod

Navrhujeme středotlaké a nízkotlaké plynovody a to jak venkovní tak i vnitřní včetně napojení kotelen.

     Elektro, měření a regulace

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – vnitřní silnoproudé rozvody včetně hlavního domovního vedení od pojistkové skříně ve standardním rozsahu, výpočet a analýza rizika, protokol o určení vnějších vlivů, bleskosvod, uzemnění, Fotovoltaická elektrárna.

Zařízení slaboproudé elektrotechniky – elektrická požární signalizace EPS, strukturovaná kabeláž a telefonní rozvody SK/TEL, společná televizní anténa a satelitní příjem STA/SAT, domácí telefon DT, systém kontroly vstupu ACS, Autonomní detekce a signalizace požáru v bytech

Měření a regulace – regulace zdroje tepla, regulace VZT, dálkové odečty měřidel vody a tepla, regulace ZTI

     Přípojky

Dokážeme zpracovat projekty přípojek vodovodu, kanalizace, plynovodu, horkovodu, teplovodu, nízkého napětí a sítí elektronických komunikací.

Můžeme navrhnout také prodloužení řadů vodovodu, kanalizace a plynovodu.

     PENB

Zpracujeme pro Vás průkaz energetické náročnosti budovy PENB