projekční kancelář Technického Zařízení Budov

TZB design s.r.o.

Zpracováváme kompletní soubor projektů TZB včetně průkazu energetické náročnosti budovy PENB. Rádi pro Váš projekt sestavíme kompletní tým specialistů v oboru TZB, nebo můžeme do Vašeho týmu poskytnout jen některé profese.

Administrativní budova společnosti Eurovia CS, a.s.

Jeden z nejzajímavějších projektů, který jsme zpracovávali a to jak tvarem budovy, tak i použitou technikou. Jedná se o administrativní budovu velice zajímavého tvaru. Autorem projektu je Mgr.A. Petr Kolář, ADR, s.r.o. Naším klientem byla firma AED project a.s. a investorem firma Eurovia CS, a.s.

V objektu je instalován teplovodní systém vytápění s otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla objektu je plynová kotelna se závěsnými kondenzačními kotli. Distribuce chladu je zajištěna mezistropními dvoutrubkovými FCU a zdrojem chladu jsou dvě vzduchem chlazené blokové chladící jednotky. Celý objekt je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla a teplovodní dohřevem.

Zajímavostí tohoto projektu je i teplovodní vytápění areálové komunikace.

Projektované profesní části: vytápění, chlazení

Stupně dokumentace: DSP, DPS

Objednatel: AED project, a.s., https://www.aedproject.cz/  

Investor: Eurovia CS, a.s.

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Přihlášení