projekční kancelář Technického Zařízení Budov

TZB design s.r.o.

Zpracováváme kompletní soubor projektů TZB včetně průkazu energetické náročnosti budovy PENB. Rádi pro Váš projekt sestavíme kompletní tým specialistů v oboru TZB, nebo můžeme do Vašeho týmu poskytnout jen některé profese.

Rozšíření ZŠ Komenského ve Stodu

Ve vlastním areálu školy jsou navrženy objekty jídelny a dílen, které tvoří severní hranici areálu. Mezi jídelnu a dílny je vsazena venkovní učebna. Sdílené loubí zároveň tvoří plynulý přechod do dvora k venkovnímu víceúčelovému hřišti na volejbal. Objekt tělocvičny je z pohledu školního sportu plošně a objemově maximalizován na hranici možností pozemku, je atypický svým osazením do terénu – tělocvična je zasazena cca 2,5 m pod úroveň stávajícího terénu.

Projektované profesní části: vytápění, chlazení, vzduchotechnika, zdravotní technika, plyn, silnoproud, slaboproud, PENB.

Stupně dokumentace: Energetická koncepce, DSP, DPS

Objednatel: Ateliér VAS, http://ateliervas.cz/

Investor: Město Stod

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Přihlášení