Rekonstrukce a novostavba východního křídla ZŠ Velvary

Jedná se o novostavbu nového křídla propojeného s historickou budovou školy. Přízemí nového křídla je využito pro multifunkční aulu s možností propojení do venkovního prostoru. Chodby jsou pojaty jako pobytová respiria s herními a relaxačními prvky. Na přízemí je možné respirium propojit s venkovní krytou učebnou. Ve druhém až čtvrtém podlaží se nacházejí odborné učebny…

Rozšíření ZŠ Komenského ve Stodu

Ve vlastním areálu školy jsou navrženy objekty jídelny a dílen, které tvoří severní hranici areálu. Mezi jídelnu a dílny je vsazena venkovní učebna. Sdílené loubí zároveň tvoří plynulý přechod do dvora k venkovnímu víceúčelovému hřišti na volejbal. Objekt tělocvičny je z pohledu školního sportu plošně a objemově maximalizován na hranici možností pozemku, je atypický svým…

Palác Marathon

Projekt rekonstrukce paláce Marathon ve stupních DSP a DPS. Palác Marathon je univerzitní budova (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta) zaměřená zejména na výuku.  Součástí objektu jsou nejen výukové prostory, ale i knihovna, kabinety přednášejících, děkanát, modlitební prostory a kavárna. Projektované profesní části: vytápění, chlazení, zdravotní technika, plyn Stupně dokumentace: DSP, DPS Objednatel: Mepro s.r.o. je architektonický…